주메뉴 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

Spirited challenge!Great Gongju!The Challenge which is Force

Địa điểm du lịch có liên quan ( Đền, chùa )

Những đền, chùa nổi tiếng của Gongju có liên quan đến tour du lịch

Những đền, chùa nổi tiếng của Gongju có liên quan đến tour du lịch

Tour du lịch trong ngày này, dù có hơi ngắn ngủi nhưng du khách có thể tham quan các địa danh như Tống Sơn Lý Cố Bổn Quân, Viện bảo tàng quốc gia Gongju, Thành Công Sơn, Viện bảo tàng Thạch Trang Lý là 4 địa điểm tiêu biểu nổi tiếng. Ngoài ra, nếu còn dư thời gian chúng tôi sẽ dẫn quý vị tham quan thêm các đền, chùa để quý vị có thể cảm nhận sâu sắc hương vị Phật giáo Gongju hàng ngàn năm văn hiến. Hy vọng du khách có thể cảm nhận được vẻ đẹp đồ gốm nổi tiếng của thời Choseon và các di sản văn hóa tráng lệ của thời đại Beakje Woongjin. Hãy đến với phong cảnh sơn núi hữu tình của núi Teahwa và Gyeryong. Bảo đảm du khách sẽ không thất vọng khi đến thăm Ma Dục Tự, Đông Học Tư, Giáp Tự, Thần Nguyên Tự...

Hướng dẫn

  • Tống Sơn Lý Cố Bổn Quân ( lăng vua Muryong)→ Viện bảo tàng quốc gia Gongju → Thành Công Sơn → Viện bảo tàng Thạch Trang Lý → Giáp Tự / Thần Nguyên Tư / Đông Học Tự / Ma Dục Tự
quick menu
MCT
chungcheongnam-do
KLAFIR
TOP