주메뉴 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

Spirited challenge!Great Gongju!The Challenge which is Force

Làng gốm núi Gyeryong

  • Làng gốm núi Gyeryong
  • Làng gốm núi Gyeryong
  • Làng gốm núi Gyeryong

Làng gốm núi Gyeryong

Là nơi nổi tiếng với loại gốm sứ mang âm hưởng Triều Tiên Diêu vào thế kỷ 15, mà chỉ có nơi đây mới làm ra được loại gốm tinh tế như thế.

Nhằm tái tạo, phát triển, kế thừa kỹ thuật gốm hoa truyền thống nổi tiếng này, các nghệ nhân gốm đã tụ họp lại nơi đây cùng giữ gìn nghề truyền thống này. Hãy đến và cảm nhận sức sống của các dụng cụ nung gốm, linh hồn nghệ thuật trong ngọn lửa nung hừng hực và những giọt mồ hôi của nghệ nhân thời xa xưa.

Đây cũng chính la nơi dành cho các sinh viên, người bình thường đến để cắm trại hoặc nghỉ hè và cũng thường được tổ chức các buổi hội thảo về gốm sứ, tập huấn, nghiên cứu, trãi nghiệm văn hóa...

quick menu
MCT
chungcheongnam-do
KLAFIR
TOP