주메뉴 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

Spirited challenge!Great Gongju!The Challenge which is Force

Công viên quốc gia núi Gyeryong

 • Công viên quốc gia núi Gyeryong
 • Công viên quốc gia núi Gyeryong
 • Công viên quốc gia núi Gyeryong

Công viên quốc gia núi Gyeryong

Vào ngày 31 tháng 12 năm 1968 núi Gyeryong được chỉ định trở thành công viên quốc gia. Ngon núi này nằm giữa dãy núi Noh Ryong và dãy Cha Ryong có hình dáng giống như đầu rồng đội mào gà chính vì thế nó có tên là “ Gyeryong”, cũng là ngọn núi phong thủy nổi tiếng đầy thần bí.

Ngọn núi này trở thành nơi tổ chức các lễ hội lớn của Hàn Quốc, Tong số các đỉnh núi như đỉnh Thiên Liên ( 738.9m), đỉnh Tam Pháp (775.1m), đỉnh Môn Thiết (796m)...thì đỉnh Thiên Hoàng ở đây là ngọn núi cao nhất với chiều cao 845.1m. Giữa các rặng núi có, 7 ngọn đồi, 3 thác nước và riêng ở các thung lung thì có các đền, chùa như Đông Học Tự, Giáp Tự, Thần Nguyên Tự...

Vào mùa đông, ở Đông Học Tự các rất nhiều hoa anh đào nở rực rỡ. Vào mùa hè, có các ngọn đồi xanh tươi ở Đông Học Tự. Vào mùa thu, xung quanh Giáp Tự có phong cảnh lá phong tuyệt đẹp bên thác nước. Vào mùa đông, có quang cảnh tuyết phủ trắng xóa tuyệt đẹp trên đỉnh Tam Pháp.

Bát cảnh Gyeryong

 • Cảnh 1 : Bình minh trên đỉnh Thiên Liên

  Cảnh 1 : Bình minh trên đỉnh Thiên Liên

 • Cảnh 2 : Tuyết rơi trên đỉnh Tam Pháp

  Cảnh 2 : Tuyết rơi trên đỉnh Tam Pháp

 • Cảnh 3 : Ánh chiều tà trên đỉnh Thiên Liên

  Cảnh 3 : Ánh chiều tà trên đỉnh Thiên Liên

 • Cảnh 4 : Hàn vân trên đỉnh Quan Âm

  Cảnh 4 : Hàn vân trên đỉnh Quan Âm

 • Cảnh 5 : Màu xanh tươi trên thung lung Đông Học

  Cảnh 5 : Màu xanh tươi trên thung lung Đông Học

 • Cảnh 6 : Lá phong trên thung lung Giáp Tự

  Cảnh 6 : Lá phong trên thung lung Giáp Tự

 • Cảnh 7 : Mây và sương mù trên thác Ngân Sơn

  Cảnh 7 : Mây và sương mù trên thác Ngân Sơn

 • Cảnh 8 : Minh nguyệt trên tháp Nam Mea

  Cảnh 8 : Minh nguyệt trên tháp Nam Mea

quick menu
MCT
chungcheongnam-do
KLAFIR
TOP