주메뉴 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

Spirited challenge!Great Gongju!The Challenge which is Force

Thánh địa du lịch Gomnaru

  • Thánh địa du lịch Gomnaru
  • Thánh địa du lịch Gomnaru
  • Thánh địa du lịch Gomnaru

Thánh địa du lịch Gomnaru

Nằm ở khu vực sông Keumgang và Liên Mỹ Sơn, bao bọc bởi dòng sông Keumgang, nằm ở phía tây Lăng vua Muryong. Đây là một danh lam thắng cảnh mang đậm truyền thuyết giữa người và gấu.

Nơi đây lưu truyền một truyền thuyết vừa sầu vừa đẹp giữa một cô gái đẹp đội lốt gấu và chàng trai đốn củi. Ngày nay, hang động nơi ở của con gấu trong truyền thuyết nằm ở sâu trong núi Liên Mỹ Sơn cách phía bắc Gomanaru. Ở đây, người dân không nhốt loài gấu trong chuồng, có đền thờ phụng loài gấu và làm tế lễ cầu an.

quick menu
MCT
chungcheongnam-do
KLAFIR
TOP