주메뉴 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

Spirited challenge!Great Gongju!The Challenge which is Force

Thần Nguyên Tự

  • Thần Nguyên Tự
  • Thần Nguyên Tự
  • Thần Nguyên Tự

Thần Nguyên Tự

Được xây dựng vào thời vua Ui ja triều đại Beakje năm 651. Là chùa thứ 3 trên núi Gyeryong cùng với Giáp Tự và Đông Học Tự. Nge nói đã được xây dựng lại nhiều lần và vị trí hiện tại của chùa đã được di chuyển sau cuộc đại loạn Nhâm Thìn. Và dự định mở rộng khu vườn về phia nam Trung Nhạc Đàn và Thần Nguyên Tự. Khu vực này cũng đã được xây tòa tháp 5 tầng.

Bức tranh Thần Nguyên Tự Nosano Bul Kwoe Bul Tean

Bức tranh Thần Nguyên Tự Nosano Bul Kwoe Bul Tean

Là bức tranh hồi tưởng lại cảnh thuyết giáo tại núi Gyeryong của phật samono thay vì Birorana nhưng trong Hwa Eom Jeong

Bức tranh Kwoe Bul được chế tác năm 1644, nó biểu hiện một cách tinh tế cách bố trí, cấu thành. Tài năng điêu luyện , cách phối màu sáng , hài hòa đã cho ta thấy kiểu tranh phật giáo sau thời Choseon. Đây cũng được đánh giá là tác phẩm tiêu biểu cuối thế kỷ 17.

Trung Nhạc Đàn núi Gyeryong

Trung Nhạc Đàn núi Gyeryong

Là ngôi nhà kiểu thời đại Choson. Là nơi đc chỉ thị để tiến hành lễ tế thần núi Gyeryong. Nó có ý nghĩa lịch sử bởi tính độc đáo duy nhất đã trải qua lễ tế thần núi trong thời đại Choseon. Ngay nay vẫn đang được bảo tồn rất cẩn thận.

Thap 5 tầng chùa Ngũ Lâu Tháp chùa Thần Nguyên Tự

Thap 5 tầng chùa Ngũ Lâu Tháp chùa Thần Nguyên Tự

Được xây dựng từ thời Goryo nằm ở phía nam Trung Nhạc Đàn nơi có bàn thờ thần núi Gyeryong. Tháng 12 năm 1975, cùng với việc giải thể và phục hồi lại tháp, người ta phát hiện ra các bình cổ dài được làm từ thủy tinh xanh lục, đồ nấu nước bằng xứ đã bị vỡ miệng ấm va tay cầm, các lọai tiền xu va chén bát bằng xứ ở tầng 1 tháp đá.

Đại Hùng Điện chùa Thần Nguyên Tự

Đại Hùng Điện chùa Thần Nguyên Tự

Đại Hùng Điện ngày nay được xây vào năm 1876 thời Choseon. Bộ phận bên trong gồm có Đức phật Adida ở vị trí trung tâm, quan âm Bồ Tát và Daeseji Bồ Tát. Phía trên tượng phật có khung nhà gổ được xếp trang nghiêm gọi là Danjip

quick menu
MCT
chungcheongnam-do
KLAFIR
TOP