주메뉴 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

Spirited challenge!Great Gongju!The Challenge which is Force

Đông Học Tự

  • Đông Học Tự
  • Đông Học Tự
  • Đông Học Tự

Đông Học Tự

Được thành lập năm 724 vua Seong Deok thời đại Silla. Năm 936, khi đất nước Silla bị duyệt vong, đại tướng quân Yoo Chi Dal đã đến nơi này để xây chùa và cầu siêu cho trung thần Bak Je Sang và thủy tổ Silla, sau đó chùa được mở rộng và đổi tên thành Đông Học Tự. Trong chùa có đại học Đông Học Tăng Gia, là nơi các ni cô luyện võ, bên phải Đại Hùng Điện xây dựng các Xích Mẫu Điện và Tam Ngân Các một cách độc đáo. Năm 1394, ở Tam Ngân Các các lưu thần của Goryo đã bắt đầu sơ bộ việc cúng tế các vua và người khởi thủy. Năm 1399, lưu thần Yoo Bang Teak đã tiến hành cầu siêu cho Gil Jea, Lee Teak, Jeong Mong Ju và bổ nhiệm chủ trì mới tại nơi này goi là Tam Ngân Các.

Tháp 5 tầng Thiên Lượng Sa Chi và tháp 7 tầng Thiên Lượng Sa Chi

Tháp 5 tầng Thiên Lượng Sa Chi và tháp 7 tầng Thiên Lượng Sa Chi

Đây là 2 tháp còn lại của Thiên Lượng Sa Thới. Hai tháp này được gọi là tháp anh em. Truyền thuyết kể lại rằng, ngày xưa có một người xuất gia đã cứu một con hổ đang lâm nạn. Côn hổ đã cỗng đến một người thiếu nữ để đền đáp cho vị đại sư naỳ. Tuy nhiên, vị đại sư vẫn chỉ duy trì mối quan hệ anh em với cô gái và tiếp tục tu thân trong đạo. bố của cô gái đã xây dựng hai tháp để tôn vinh điều này.

Thạch Tháp Tam Lâu của Đông Học Tự.

Thạch Tháp Tam Lâu của Đông Học Tự.

Tháp này đã được chuyển đến từ am tự gọi là Thiên Lượng Sa. Đây là tháp được xây tại Đông Học Tự. Được xây dựng năm 723 thời vua Seon Deok thứ 23 thời đại Silla thống nhất. Chỉ với qui mô nhỏ nhưng cũng cho thấy một tác phẩm đăc sắc của triều đại Goryo bởi tài nghệ khéo léo và kiểu dáng của tháp.

Tam Ngân Các

Tam Ngân Các

Đây là mơi tập trung bài vị của 3 vị học giả đã giữ trọn tiết-hành nghĩa thời Goryo lần lượt là Jung Mong Joo ( Po Eun), Lee Teak(Mok Eun), Gil Teak(Ya Eun), Gil Jea, lưu thần của Goryo đã cùng với 2 vị đại sư Nguyệt Minh và Vận Thành lập nên miếu này. Jung Mong Joo cũng đã tiến hành cùng lúc cầu siêu cho vua Công Minh, Trung Chính và thái tổ Goryo.

Vào nơi này giữa thời Choseon(1399), Yoo Bang Teak- lưu thần của Goryo đã cầu siêu cho 3 vị học giả trên. Năm sau, Lee Jung Gak là trụ trì chùa đã xây dựng lại nhà này và được gọi là Tam Ngân Các chỉ để dùng riêng để tế 3 vị thần này. Vào thời vua Thế Tổ thì được thêm vào 3 người nữa là Yoo Bang Teak, Lee Sung In, Na Gye Jong để cúng tế nhưng tên miếu vẫn được gọi là Tam Ngân Các.

Xích Mẫu Điện

Xích Mẫu Điện

Đây là nhà thờ tập trung bài vị của những trung thần đã nổ lực ngăn chặn cái chết của Danjong vào giai đoạn 1441-1457. Nơi này vẫn là nơi đã từng cúng tế sau tang lễ sứ thần của thần Sa Dục thông qua Cho Hon Gak( gác cầu hồn) Năm 1728 thì bị cháy, đến thời Soon Ro 27 năm 1827 được xây lại.

Năm 1864, phía Bắc gác cầu hồn là bài vị của Danjong, tường phía đông là bài vị của 7 trung thần thời hậu Goryo, tường Tây là 7 bài vị của thần Sa Dục. Năm 1904 thời Gojong 4 thì đổi thành Xích Mẫu Điện. Đây cũng trở thành nơi thờ của hoàng hậu JongSoon vợ vua Danjong.

quick menu
MCT
chungcheongnam-do
KLAFIR
TOP