주메뉴 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

Spirited challenge!Great Gongju!The Challenge which is Force

Các đền, chùa khác

Thành Dục Tự

Thành Dục Tự

Là phật tự có từ năm 1983, mang dáng vẻ uy nghiêm, hai bên tả hữu là đỉnh Munpil và núi Thien Mã, phía sau là núi Thiên Mã, xung quanh được bao phủ bởi các cảnh quan tuyệt đẹp. Có Thiên Phật Điện là nơi thời đức phật Cheongdongjwa, với tượng phật cao 12.5m, tính cả đế ngồi của tượng là 18m – là tượng phật cao nhất trong số các tượng phật trong nước. Xung quanh phật Thích Ca Mô Ni còn có 10 đệ tử bao bọc, phía sau còn có bản khắc đồng Kim Cương Kinh, hình móng ngựa, dài 210m, có 10 bậc thang mỗi bậc thời một vị cao khoảng 1.9m.

quick menu
MCT
chungcheongnam-do
KLAFIR
TOP