주메뉴 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

Spirited challenge!Great Gongju!The Challenge which is Force

Các hiện vật kỉ niệm Đồ Địa Chính

Các hiện vật kỉ niệm Đồ Địa Chính

Miếu Sùng Thiện Quân(các hiện vật Đồ Địa Chính số 6)
 • Tọa lạc “ Oh Ryong Li, Lee In Myun
 • Đây là nơi vua Lee Kwanl đời Incho thứ 2 (1624) theo phụ hoàng lánh nạn.
Miếu Sùng Thiện Quân(các hiện vật Đồ Địa Chính số 6)
Cố mộ Sin Kwan Dong (số 7)
 • Tọa lạc : Sin kwan dong, Gongju
 • Đây là cổ mộ tiêu biểu của thời trung đại Beakje
Cố mộ Sin Kwan Dong (số 7)
Nơi ở của Kim Ok Kyoon Tiên Sinh (số 13)
 • Tọa lạc : Kwang Cheong Li, Jong An Myun
 • Đây là nơi ở của nhà chính trị gia nổi tiếng Kim Ok Kyoon Tiên Sinh, đến đời thứ 7.
Nơi ở của Kim Ok Kyoon Tiên Sinh (số 13)
Miếu thờ Young Kyu đại sư (số 15)
 • Tọa lạc : Yupyongli, Gyeryongmyun
 • Là miều thời vị đại sư nổi tiếng đã tuyển mộ tang binh chống Nhật.
Miếu thờ Young Kyu đại sư (số 15)
Miếu thờ tướng quân Kim Chong Seo (số 16)
 • Tọa lạc : Deakyoli, janggimyun
 • Vào thời vua Danjong 12 tuổi, vị tướng quân này đã hy sinh cùng với con trai khi bảo vê vua Danjong.
Miếu thờ tướng quân Kim Chong Seo (số 16)
Chohongakchi Gyeryongsan (số 18)
 • Tọa lạc : Hakbongli, Banpomyun
 • Vào thời Thế Tổ(1455∼1468), sau khi vua Danjong bi phế vị, đây là nơi nơi các trung thần lúa đó.
Chohongakchi Gyeryongsan (số 18)
Makyungno Ssi Sam Ui Sa Seanggaji ( số 23)
 • Tọa lạc : Kwisanli, Woosongmyun
 • Là nơi chon cất 3 vị bác sĩ đã dung cảm ra trận cùng với 700 vị bác sĩ khác trong cuộc chiến chống Nhật.
Makyungno Ssi Sam Ui Sa Seanggaji ( số 23)
Nam Hyoel Sa Ji ( số 35)
 • Tọa lạc : Keumhakdong, Tp Gongju
 • Đây là nơi được nhận định là ngôi đền được xây vào thời Beakje, xung quanh chùa còn được khai quật các mảnh ngói có từ sau thời Siila thống nhất.
Nam Hyoel Sa Ji ( số 35)
Sowon Sa ji (số 36)
 • Tọa lạc : okryungdong, Tp Gongju
 • Là ngôi chùa nằm ở phía tây bắc núi Nguyệt Thành. Theo nội dung ghi chép của 『Tam Quốc Du Sự』 nói về Phật Di Lặc Phục Thiện thì ngôi chùa này có từ thời vua Wi Deok(554∼598) thời Beakje.
Sowon Sa ji (số 36)
Seoheolsaji (số 37)
 • Tọa lạc : Woongjndong, Tp Gongju
 • Nằm ở phía dông núi Vọng Nguyệt. Nơi đây lưu giữ nhiều di vậ thời Beakje, Silla thống nhất và Goryo..
Seoheolsaji (số 37)
Jumisaji (số 38)
 • Tọa lạc : Jumidong, Tp Gongju
 • Nơi đây lưu giữ nhiều di vật của thời Siila thống nhất.
Jumisaji (số 38)
Guryongsaji (số 39)
 • Tọa lạc : Sangsinli, Tp Gongju
 • Nằm ở giữa trung đồi phía bắc núi Gyeryong. Nơi đây lưu giữ nhiều di vật của thời Beakje, Siila thống nhất..
Guryongsaji (số 39)
Gokanwonji (số 51)
 • Tọa lạc : huyện Chugye, ấp Yoogu
 • Đây là miếu thời văn thần Mungukgyom thời Goryo.
Gokanwonji (số 51)
Oknyeobongsong (số 99)
 • Tọa lạc : Okryongdong, Tp Gongju
 • Đỉnh Oknyeo cao 60m, nằm ở phía đông bắc Công Sơn Thành, là thành đất xung quanh là bùn. Xung quanh thành được phát hiện di vật, có lối kiến trúc khác với Công Sơn Thành.
Oknyeobongsong (số 99)
Thánh Đường Trung Đông Gongju (số 142)
 • Tọa lạc : Jungdong, Tp Gongju
 • Được xây dựng vào năm 1897, theo lối kiến trúc Gothic, có niên đại 100 năm lịch sử.
Thánh Đường Trung Đông Gongju (số 142)
Kim Học Đông Cố Bổn Quân (số 168)
 • Tọa lạc : Keumhakdong, Tp Gongju
 • Nằm phía tây nam núi Nguyệt Thành, nơi giao nhau của hai phường Okryungdong và Keumhakdong, Nơi đây lưu giữ nhiều tài liệu quí báu về miếu thời Beakje. Khi khai quật, người ta còn tìm thấy nhiều di vật hiếm của thời vua Ung Chính, Beakje.
Kim Học Đông Cố Bổn Quân (số 168)
quick menu
MCT
chungcheongnam-do
KLAFIR
TOP