주메뉴 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

Spirited challenge!Great Gongju!The Challenge which is Force

Hướng dẫn về các lễ hội văn hóa khác

Cuộc triển lãm nghệ thuật thế giới Gumkang

Là lễ hội mang tính giao lưu văn hóa hữu nghị được tổ chức hàng năm từ tháng 8 đến tháng 10, gồm hội thảo mỹ thuật, phòng trưng bày tranh thiên nhiên.. quy tụ nhiều mỹ thuật gia trong và ngoài nước và được tổ chức tại công viên mỹ thuật thiên nhiên Yeon Mi San.

Cuộc triển lãm nghệ thuật thế giới Gumkang

Lễ hội nghệ thuật con đường Woo Gum Chi

Là lễ hội được tổ chức vào thang 11 hằng năm nhằm tưởng nhớ đến phong trào cách mạng đông học đã cướp đi sinh mạng của của nhiều người dân thời xưa.

Lễ hội nghệ thuật con đường Woo Gum Chi

Cuộc thi đấu bóng chày thiếu nhi Bak Chan Ho

Là đại hội được thành lập lấy tên từ tuyển thủ bóng chày nổi tiếng xuất thân từ Gongju, nổi tiếng trong giải May League của Mỹ. Đây là đại hội bóng chày thiếu nhi toàn quốc dành cho những người đam mê môn thể thao này. Đai hội đầu tiên đươc tổ chức từ năm 1999 và đến nam9 2001 được tổ chức lần thứ 2 với hơn 30 đội tham gia diễn ra gần sông Gumkang.

Cuộc thi đấu bóng chày thiếu nhi Bak Chan Ho

quick menu
MCT
chungcheongnam-do
KLAFIR
TOP