주메뉴 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

Spirited challenge!Great Gongju!The Challenge which is Force

Trung tâm thông tin du lịch

Trung tâm thông tin du lịch

Vp hướng dẫn du lịch Gongju được vận hành suốt năm không có ngày nghỉ nhằm cung cấp thông tin cho khách tham quan du lịch trong và ngoài nước về chổ ở, ẩm thực, giao tong, các phương tiện truyền thông du lịch v.v.. Luôn túc trực các thông dịch viên tiếng Anh, tiếng Nhật và các chuyên viên phân tích di sản văn hóa nhẳm giúp đỡ cho khác du lịch hiểu cặn kẽ về các di tích lịch sử văn hóa. Quý khách có nhã ý lập kế hoạch đến thăm Gongju có thể gọi điện thoại đến đây để được tư vấn thông tin du lịch chi tiết.

Tên, Vị trí, Số điện thoại
Tên Vị trí Số điện thoại
Vp hướng dẫn du lịch Gongju 65-3 phường Sansong, Tp. Gongju(Tỉnh Gongsan) +82-41-856-7700 /1330 (dịch vụ hướng dẫn du lịch)
Trung tâm hướng dẫn du lịch di tích lịch sử 57 phường Woongjin, Tp. Gongju(Lăng vua Muryung) +82-41-840-2548
quick menu
MCT
chungcheongnam-do
KLAFIR
TOP