주메뉴 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

Spirited challenge!Great Gongju!The Challenge which is Force

Đăng ký người nước ngoài

Đăng ký người nước ngoài

Đối tượng và thời gian của đăng ký người nườc ngoài:
 • Người nước ngoài muốn cư trú ở Hàn Quốc trên 90 ngày thì phải làm đăng ký người nườc ngoài trong vòng 90 ngày kể từ nhập cảnh.
 • Riêng trường hợp khi nhập cảnh, nếu trong visa của hộ chiếu có ghi thời hạn cư trú là 59 ngày thì phải làm đăng ký người nước ngoài trước khi thời hạn 59 ngày kể từ ngày nhập cảnh bị hết.
 • Trong thời hạn cư trú tại Hàn Quốc, trường hợp được cấp tư cách thường trú hoặc được nhận giấy phép thay đổi thì phải làm đăng ký người nước ngoài ngay khi được cấp phép.
Hồ sơ cần thiết
Những giấy tờ có bản Hộ chiếu
 • Bản đăng ký cấp đăng ký người nước ngoài (xin mẫu tại phòng quản lý xuất nhập cảnh)
 • Ảnh màu(cỡ 3cm ×4cm):2 chiếc
 • Giấy tờ đi kèm theo từng tư cách thường trú(do giấy theo từng tư cách thường trú khác nhau nên cần phải xác minh tại phòng quản lý xuất nhập cảnh)
 • Lệ phí:10.000won (có bản xác nhận thu cúa Chính phủ)
Trường hợp của phụ nữ nhập cư qua hôn nhân
Ngoài những giấy tờ kể trên còn đến những giấy tờ của chồng(vợ) là người Hàn Quốc như dưới đây. Bản chứng minh quan hệ gia đình
 • Bản sao chứng minh nhân dân
 • Giấy bảo lãnh than nhân
Đng ký và cấp phép đăng ký người nước ngoài

Đng ký và cấp phép đăng ký người nước ngoài tại phòng xuất nhập cảnh có thẩm quền tại nơi cư trú.

 • Phòng quản lý xuất nhập cảnh (Hỏi ☎1345)
 • Phương pháp cấp đăng ký người nước ngoài
 • Thời gian cấp thẻ đăng ký người ngoài của từng cơ quan có thẩm quyền là khác nhau, nhưng thông thường sau 7~10 ngày có thể đến trực tiếp cơ quan đó ngận hoặn hoặc có thể đăng ký dịch vụ chuyển phát và trả trước phí chuyển phát(3.000won)để có nhận thông qua dịch vụ chuyển phát ngay tại nơi cư trú.
Tái cấp phép thẻ đăng ký người nườc ngoài
 • Thẻ đăng ký người nước ngoài là giấy tờ chứng minh thân nhân của người nước ngoài nên luôn phải mang theo bên mình.
 • Tái cấp phép thẻ đăng ký người nước ngoài : Khi xảy ra những lý do như dưới đây, trong vòng 14 ngày phải đăng ký tái cấp phép tại phòng lý xuất nhập cảnh gần nơi cư trú. Trường hợp mất thẻ đăng ký người nước ngoài
  • Trường hợp thẻ dăng ký người nước ngoài cũ nát, không dùng được nữa
  • Trường hợp thiếu cột để ghi những mục cần thiết
  • Trường hợp có sự thay đổi về nội dung của thẻ đăng ký người nước ngoài (họ tên, giới tính ngày tháng năm sinh, quốc tịch)
 • Hồ sơ cần thiết:
  • Đơn Đăng ký tái cấp phép thẻ đăng ký người nước ngoài
  • Giấy tờ ghi chép lý do đăng ký trong trường hợp bị mất(là giấy tờ không có mẫu sẵn, giải thích rõ lý do bị mất)
  • Ảnh màn (3cm X4cm):1
  • Lệ phí 1.000won
 • Phương pháp và trường hợp trả thẻ đăng ký người nước ngoài : Khi phát sinh những trường hơp sau đây thì phải trả thẻ đăng ký người nước ngoài cho phòng quản lý xuất nhập cảnh.
  Trường hợp phải trả, Thời kỳ trả, Nộp giấy tờ
  Trường hợp phải trả Thời kỳ trả Nộp giấy tờ
  Xuất cảnh hooà toàn Ở sân bay khi xuất cảnh Không có
  Khi nhận quốc tịch Hàn Quốc. Trong vòng 14 ngày kể từ ngày trở thành công dân Hàn Quốc. Giấy nhận quốc tịch Hàn Quốc Giấy, chứng minh, giấy từ bỏ quốc tịch nước ngoài
  Khi tử vong. Within 14 days from announcement of
  death or within 30 days from the
  occurrence of death
  Giấy chẩn đóoá tử vong

* Source : Danuri (The multicultural family support portal site)

quick menu
MCT
chungcheongnam-do
KLAFIR
TOP