주메뉴 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

Spirited challenge!Great Gongju!The Challenge which is Force

Thay dối tư cách cư trú

Gia hạn thời hạn cư trú

Đồi tượng và thời gian gia hạn:

Đồi với người nước ngoài khi quá hạn cư trú và muốn tiếp tục cư trú tại Hàn Quốc thì phải xin gia hạn thời hạn cư trú trong thời hạn từ 2 tháng thước khi mãn hạn cho đến ngày mãn hạn Trường hợp đăng ký xin gia hạn sau khi đã quá thời hạn cư trú thì sẽ phải nộp phạt.

Nộp đơn đăng ký gia hạn thời hạn cư trú cho đến ngày hết hiệu lực. Tuy nhiên cần phải lưu ý rằng , nếu đăng ký quá muộn và sau đó không được cấp phếp gia hạn trong thời hạn cư trũ cuối cùng thì sẽ bị coi là cư trú bất hợp pháp bắt đầu từ ngày không được cấp phép và có thể phải chịu những bất lợi.

Thủ tục gia hạn thời hạn cư trú
Thủ tục gia hạn thời hạn cư trú
Hồ sơ cần thiết
Đơn đăng ký cấp phép gia hạn thời hạn cư trú
Hộ chiếu và thẻ đăng ký người nước ngoài (trường hợp đã có thẻ đăng ký người nước ngoài)
Giấy tờ đi kèm theo từng tư cách thường trú
Lệ phí 30.000won
Trường hợp phụ nữ nhập cư qua hôn nhân
  • Phải bổ sung them những giấy tờ dưới dây ngooà Hồ sơ cần thiết kể trên. Bản chứng nhận quan hệ gia đình của chồng (vợ)là người Hàn Quốc
    • Bản sao chứng minh nhân dân của chồng(vợ)là người Hàn Quốc
    • Giấy bảo lãnh than nhân của chồng(vợ)là người Hàn Quốc

    Trường hợp chồng(vợ)là người Hàn Quốc đối xử không tốt hoặc đơn phương thu lại giấy bảo lãnh thân nhân, gây khó khăn cho việc nhận giấy bảo lãnh thân nhân từ chồng(vợ)là người Hàn Quốc, bạn có thể đến phòng tư vấn có liên quan đến người di dư, phòng tư vấn có liên quan đến phụ nữ Trung tâm Hỗ trợ Gia đình văn hóa để đrược giúp đỡ

  • Đo Trường hợp bị chồng(vợ)là người Hàn Quốc đối xử không tốt, dẫn đến li hôn nên sẽ khó khăn cho việc gia hạn thời hạn cư trú.Vì vậy, lúc này nên tư vấn với chuyên gia.
  • Đo Đối với phụ nữ nhập cư qua hôn nhân đang trong quá trình tố tụng li hôn, cho đến trước khi tố tụng kết tụng kết thúc thì có thể được giói hạn mỗi lần gia hạn thời hạn cư trú là 3 tháng.

* Source : Danuri (The multicultural family support portal site)

quick menu
MCT
chungcheongnam-do
KLAFIR
TOP