주메뉴 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

Spirited challenge!Great Gongju!The Challenge which is Force

Gia hạn thời gian lưu trú

Thay đổi tư cách thường trú

Đối tượng và thời gian thay đổi tư cách thường trú

Trường hợp người nước ngoài đang thường trú tại Hàn Quốc muốn ngừng hoạt động phù hợp với tư cách thường trú thiijn tại để chuyển sang hooạ động phù hợp với tư cách thường trú khác thì phải xin xấp phép tại phòng quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền trườtruwokhi bắt đầu hoạt động phù hợp với tư cách thường trú khác.

  • Trưườg hợp người nước ngoài hoạt động với visa ngắn hạn (C-2) dự định đầu tư vào Hàn Quốc(D-8)
  • Trường hợp người nước ngoài đang có tư cách thường trú khãc tại Hàn Quốc mà kết hôn với ngườ Hàn Quốc(F-2)
  • Trường hợp người nước ngoài đang có tư cách thường trú khãc tại Hàn Quốc mà kết hôn với ngườ Hàn Quốc(F-2
Hồ sơ cần thiết
Hồ sơ cần thiết
  • Đơn đăng ký xin thay đổi tư cách thường trú
  • Hộ chiếu và thẻ đăng ký người nước ngoài (trường hợp đã có thẻ đăng ký người nước ngoài)
  • Giấy tờ đi kèm theo từng tư cách thường trú
  • Lệ phí 50.000won
Quyết định

Nếu được cho phép thì cơ quan có thẩm quyền sẽ đóng dấu cho phép thay đổi tư cách thường trú vào hộ chiếu và ghi lại nội dung cho phép đó vào thẻ đăng ký người nước ngoài. Nếu không được thì sẽ thong báo lý do không cho phép.

* Source : Danuri (The multicultural family support portal site)

quick menu
MCT
chungcheongnam-do
KLAFIR
TOP