주메뉴 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

Spirited challenge!Great Gongju!The Challenge which is Force

Xin thẻ lưu trú ( green card)

Trường hợp những đối tượng như sau nộp hồ sơ theo từng tư cách thường trú thì có thể đăng ký quyền cư trú vĩnh viễn tại phòng quản lý xuất nhập cảnh gần nơi cư trú.

Đối tượng

Đối tượng
 • Người đã cư trú tại Hàn Quốc từ 5 năm trở lên
 • Người là vợ (chồng)của người Hàn Quốc hoặc người là vợ(chồng)và con tuổi vị thành niên của người có tư cách cư trú vĩnh viễn
 • Người sở hữu tư cách cư trú của kiều bào tại nước ngoài
 • Người hoa kiều tại Hàn Quốc sinh ra ở Hàn Quốc
 • Người có bằng tiến sĩ của các lĩnh vực công nghiệp hàng đầu
 • Người có bằng tốt nghiệp đại học và chứng chỉ của các lĩnh vực công nghiệp hàng đầu
 • Người có năng lực trong licnh vực đặc điệt
 • Người có công đặc biệt
 • Người được hưởng lương bổng hàng năm

Truờng hợp phụ nữ nhập cư qua hôn nhân

Phụ nữ nhập cư qua hôn nhân là một trong những đối tượng như sau đây đã cư trú từ 2 năm trở lên tại Hàn Quốc nếu đáp ứng được những điều kiện dưới đây thì sẽ nhận được quyền cư trú trú vĩnh viễn thong qua thủ tục đăng ký thay đổi tư cách thường trú.

Đối tượng
 • Trường họp đang tiếp tục duy trì quan hệ hôn nhân với chồng(vợ)là người Hàn Quốc
 • Trường hợp chồng(vợ)là người Hàn Quốc tử vông hoặc được Tòa án thông báo là mất tích
 • Trường hợp người đã ly hôn hoặc đang ly thân với chồng(vợ)là người Hàn Quốc mà có thể chứng minh được lỗi liên quan không phải là do phụ nữ nhập cư qua hôn nhân.
 • Trường hợp dang nuôi con tuổi vị thành niên là kết quả hôn nhân vơi chồng(vợ)là người Hàn Quốc đã ly hôn hoặc ly thân và nay không còn quan thệ gì nữa
Hò sơ cần thiết để đăng ký quyền cư trú vĩnh viễn
 • Đơn đăng ký thay đổi tư cách thường trú(F2-F5)
 • Hộ chiếu và thẻ đăng ký người nước ngoài
 • Bản chứng minh quan hện gia đình của chồng(vợ)là người Hàn Quốc và bản sao chứng minh nhân dân
 • Trường hợp chồng (vợ)là người Hàn Quốc mất tích thì phải có bản tuyên bố mất tích, tử vong thì phải có giấy chứng tử. Trường hợp ly hôn hoặc ly thân với chồng(vợ)là người Hàn Quốc thì phải có bản phán quyết của Tòa án với nội nội dung có lý do buộc tội đối với người chồng(vợ)là người Hàn Quốc.
 • Giấy tờ ghi chép quan hệ tài sản(một trong những giấy tờ sau)
  • Chứng minh khoản tiết kiệm trị giá trên 30 triệu won dưới danh nghĩa của bản than hoặc của gia đình sống cùng
  • Bản sao sổ dăng ký bất động sản hoặc hản sao hợp đồng cho thuê nhà
  • Giấy tờ ghi chép thu nhập nhất định như giấy chứng minh tình hình công tác của bản thân hoặc chồng(vợ)
 • Giấy bảo lãnh thân nhân

  Ngoài việc là chồng(vợ)người Hàn Quốc còn có thể trở thành người bảo lãnh thân. Tuy nhiên, đây phải là người có đủ giấy tờ để chứng minh năng lực của người bảo lãnh như chứng mình tình hình công tác, nguồn chứng minh tình hinh nộp thuế, nguồn chứng minh đóng thuế tài sản…

 • Lệ phí 50 nghìn won
Những điểm có lợi khi được nhận quyền cư trú vĩnh viễn
 • Không nhất thiết phải từ bỏ quốc tịch của mình.
 • Dù có ly hôn với chồng(vợ)là người Hàn Quốc thì vẫn được quyền cư trú vĩnh viễn
 • Sau 3 năm kể từ khi nhận quyền cư trú vĩnh viễn thì có thể tham gia tranh cử địa phương tại nơi cư trú.
 • Trường hợp muốn tái nhập cảnh sau khi đã xuất cảnh được 1 năm thì vẫn có thể tái nhập cảnh mà không cần cấp phép tái nhập cảnh.
Mất tư cách cư trú vĩnh viễn
 • Dù đã được nhận tư cách cư trú vĩnh viễn, nhưng nếu xảy ra một trong những lý do dưới đây thì vẫn bị tước quyền cư trú vĩnh viễn.
 • Người không tái nhập cảnh trong thời gian được phép tái nhập cảnh.
 • Người phạm tội gây chiến tranh trong nội bộ hoặc tội liên quan đến ngoại hối theo pháp luật hình sự.
 • Người phạm tội giết người, cườp bóc, tội liên quan đến ma tuý, vi phạm Luật an ninh quốc gia, cướp đoạt, bạo hành giới tính, hãm hiếp...
 • phép cư trú vĩnh viễn giả mạo hoặc thông qua phương pháp tiêu cực
 • Người bị phát hiện kết hôn giả
 • Người nhập cảnh bằng hộ chiến giả, hộ chiếu cải tạo hoặc bằng hộ chiếu với tên của người khác
 • Kết hôn gì là trường hợp khai báo hôn nhân trong khi không hề có ý định hôn nhân và bị xử phạt theo luật hình sự. Nếu chỉ là đưa tiền khi được giới thiệu cới chồng(vợ)là người Hàn Quốc thì không thể gọi là kết hôn giả.

* Source : Danuri (The multicultural family support portal site)

quick menu
MCT
chungcheongnam-do
KLAFIR
TOP