주메뉴 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

Spirited challenge!Great Gongju!The Challenge which is Force

Dịch vụ hỗ trợ người nước ngoài

Giáo dục tiếng Hàn

Giáo dục tiếng Hàn

Học tiếng Hàn là việc làm rất cần thiết để có thể sinh hoạt thuận lợi tại Hàn Quốc và hiểu rõ về văn hóa Hàn Quốc. Tại Hàn Quốc, có rất nhiều cơ quan đào tạo tiếng Hàn miễn phí cho người nước ngoài. Một số cơ quan tiêu biểu như Trung tâm Hỗ trợ Gia đình đa văn hóa, Trung tâm Hỗ trợ Người lao động nước ngoài, Trung tâm dạy tiếng Hàn… đang triển khai đào tạo tiếng Hàn cho người nước ngoài. Hiện nay, Trung tâm Hỗ trợ Gia đình đa văn hóa đang tiến hành chương trình đào tạo thăm viếng thông qua việc cử giáo viên tiếng Hàn trực tiếp đến nhà của phụ nữ nhập cư qua hôn nhân để dạy tiếng Hàn.

Gần đây, các chương trình đào tạo tiếng Hàn trực tuyến cũng đang ngày càng tăng lên. Do đó, người nước ngoài có thể học tiếng Hàn một cách dễ dàng tại gia đình vào bất cứ lúc nào.

Đào tạo về văn hóa và sinh hoạt tại Hàn Quốc

Hiện nay các chương trình đào tạo về văn hóa và sinh hoạt tại Hàn Quốc đang được thực hiện nhằm hỗ trợ những khó khăn trong đời sống sinh hoạt Hàn Quốc, bao gồm cả những khác biệt về văn hóa và cách thức sinh hoạt. Các bài giảng lý thuyết và phương pháp trải nghiệm với những nội dung như đào tạo sự hiểu biết về đa văn hóa, đào tạo về pháp luật và nhân quyền, hiểu biết về hôn nhân và gia đình, đào tạo cách thích ứng với xã hội Hàn Quốc… cũng đang được triển khai.

Giáo dục cập nhật thông tin

Hàn Quốc là một quốc gia mà phần lớn mọi gia đình đều sử dụng máy tính cá nhân và mạng internet rất phát triển. Khi sử sụng internet, chúng ta có thể tìm được rất nhiều thông tin và giải quyết được nhiều việc như internet banking, công việc hành chính… một cách tiện lợi. Do đó, rất nhiều cơ quan như Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa, Trung tâm Hỗ trợ Người lao động nước ngoài,.. đang thực hiện các chương trình đào tạo thông tin hóa nhằm giáo dục cách sử cụng công cụ tìm kiếm internet và cách sử dụng các chương trình.

Tư vấn

Tư vấn

Hỗ trợ các dịch vụ tư vấn những khó khăn của người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc và hỗ trợ các phương pháp giải quyết vấn đề. (Tư vấn gia đình, tư vấn cư trú, tư vấn lao động, tư vấn pháp luật,…)

Sử dụng dịch vụ hỗ trợ người nước ngoài

Ngoài ra còn có một số dịch vụ hỗ trợ như đào tạo tìm việc và lập nghiệp, dịch vụ biên dịch-thông dịch nên các bạn có thể tham khảo chương trình hỗ trợ của các cơ quan hỗ trợ người nước ngoài dưới đây và đến cơ quan có quan tâm xin tư vấn thì có thể sử dụng các chương trình đó một cách dễ dàng.

* Source : Danuri (The multicultural family support portal site)

quick menu
MCT
chungcheongnam-do
KLAFIR
TOP