주메뉴 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

Spirited challenge!Great Gongju!The Challenge which is Force

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa

Nội dung chương trình

Nội dung chương trình
Phân loại Nội dung
Chương trình đào tạo
 • Giáo dục tiếng Hàn
 • Giáo dục về gia đình
 • Giáo dục sự hiểu biết về đa văn hóa
 • Giáo dục tăng cường năng lực
Chương trình tư vấn
 • Tư vấn (cư trú, kinh tế, nghề nghiệp, nhân quyền, bạo hành gia đình, bạo hành giới tính...)
 • Tư vấn sinh hoạt gia đình, tư vấn đời sống vợ chồng, các hình thức tư vấn trị liệu,
Chương trình hỗ trợ con em
 • Thành lập nơi để chia sẻ thông tin giáo dục con em trong trung tâm
 • Chương trình nâng cao năng lực học tập của con em
 • Hỗ trợ phát triển ngôn ngữ của con em
 • Triển khai lớp học song ngữ
 • Hỗ trợ đào tạo ngôn ngữ cho con em gia đình đa văn hóa của cơ quan chăm sóc trẻ em trong khu vực
 • Hỗ trợ học tập phù hợp với cách học tập của sinh viên
Chương trinhg tăng cường năng lực của phụ nữ nhập cư qua hôn nhân
 • Đoàn tình nguyện gia đình
 • Chương trình tìm việc và lập nghiệp, liên kết cơ quan
 • Khả năng hoạt động thông qua giáo viên bản địa, giáo viên văn hóa, người biên dịch, thông dịch
Hỗ trợ tình cảm và cải thiện nhận thức về đa văn hóa
 • Tạo điều kiện để gặp mẹ đẻ
 • Kết hợp nhóm tự lực với đơn vị gia đình đa văn hóa theo từng quốc gia xuất than
Dịch vụ thăm viếng gia đình
 • Dịch vụ hỗ trợ chăm sóc trẻ em tại gia đình
 • Dịch vụ đào tạo tiếng Hàn tại gia đình
 • Dịch vụ hướng dẫn mang thai sinh đẻ

Phương pháp sử dụng

 • Trung tâm hỗ trợ Gia đình đa văn hóa hoạt động theo khu vực. Các bạn có thể sử dụng miễn phí dịch vụ của trung tâm này từ 09:00 đến 18:00 vào ngày thường
 • Chỉ cần gọi đến số: 1577-5432, bạn sẽ được kết nối với trung tâm hỗ trợ Gia đình đa văn hóa gần nhất để được giúp đỡ.

* Source : Danuri (The multicultural family support portal site)

quick menu
MCT
chungcheongnam-do
KLAFIR
TOP