주메뉴 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

Spirited challenge!Great Gongju!The Challenge which is Force

Characteristics of Korean families

Sinh hoạt gia đình của Hàn Quốc có đặc trưng cố hữu, khác với các quốc gia khác. Nếu hiểu đặc trưng của gia đình Hàn Quốc thì có thể sinh hoạt gia đình thuận lợi hơn và còn có ích cho việc hiểu văn hóa hàn Quốc. Văn hóa gia đình ở mỗi gia đình đều có sự khác nhau, mỗi khu vực đều có sự khác nhau. Hàn Quốc từ xưa đến nay đã chịu ảnh hưởng của văn hóa nho giáo. Do vậy, văn hóa gia đình hàn Quốc mặc dù có nhiều điểm tương đồng với các quốc gia cũng chịu ảnh hưởng của văn hóa Nho giáo, nhưng việc trải qua quá trình công nghiệp hóa tốc độ cao đã khiến cho văn hóa gia đình Hàn Quốccungx dần dần đang có sự thay đổi.

Quan hệ gia đình

 • Coi trọng sự hòa thuận của gia đình cũng như sự hạnh phúc của từng người trong gia đình.
 • Coi trọng trật tự trên dưới trong gia đình. Trong gia đình dạy cung kính những người lớn như bố mẹ, ông bà, họ hàng và con cái học sự biểu hiện ý kiến của bản thân một cách lễ phép.
 • Quan hệ bố mẹ-con cái thật đặc biệt. Bố mẹ Hàn Quốc quá yêu con. Đôi khi tình yêu quá mạnh này khiến họ phải dựa dẫm vào con cái.
 • Nhấn mạnh đến sự hiếu thảo với bố mẹ. hiếu thảo là con cái làm vui lòng bố mẹ, phục vụ bố mẹ để bố mẹ thoải mái trong tuổi già.

Quan hệ vợ chồng

 • Quan hệ vợ chồng phải tốt nhưng trong gia đình, việc thi hành vai trò của bố mẹ, vai trò của con cái được coi trọng
 • Từ trước tới nay coi việc gia đình, việc nuôi con là của phụ nữ. Nhưng gần đây có xu hướng đàn ông tham gia vào, việc gia đình, nuôi con đang được thay đổi.
 • Đàn ông Hàn Quốc không biết cách biểu hiện tình cảm dành cho vợ. Đặc biệt, trước mặt bố mẹ, gia đình mà biểu hiện tình cảm hay khen vợ thì bị cho là không phải đấng nam nhi nên thường cẩn thận.

Thích nghi với sinh hoạt gia đình

Để có đời sống sinh hoạt hôn nhân hạnh phúc ở Hàn Quốc thì điều quan trọng trước hết là khắc phục sự khác biệt văn hóa. Văn hóa sinh hoạt gia đình của Hàn Quốc có điều khác với đất nước các bạn nên sẽ có khó khăn trong sinh hoạt. Vậy thì chúng tôi đề nghị những phương pháp sau:

 • Cố gắng hiểu văn hóa gia đình của nhau
 • Hỏi chồng hay bố mẹ chồng truyền thống gia đình
 • Tôn trọng văn hóa của gia đình nhà chồng và trước mắt cứ làm theo
 • Có điều gì khó khăn trong sinh hoạt gia đình thì đối thoại và giải quyết
 • Đừng nên giải quyết một mình mà nên yêu cầu sự giúp đỡ của những người xung quanh.

* Source : Danuri (The multicultural family support portal site)

quick menu
MCT
chungcheongnam-do
KLAFIR
TOP