주메뉴 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

Spirited challenge!Great Gongju!The Challenge which is Force

Không gian văn hóa

Ở Hàn Quốc, bên cạnh không gian văn hóa giống như các nước khác như các rạp chiếu phim thì cũng có những đặc thù văn hóa riêng mà không hề dễ tìm thấy ở các nước khác như 'phòng chiếu bang/DVD','phòng truyện tranh'.

Rạp chiếu phim

Rạp chiếu phim

Hầu hết ở các rạp chiếu phim nếu vào xem buổi chiếu bắt đầu từ trong khoãng 9 đến 10 giờ sáng thì tiền vé vào cửa được giảm. Có nhiều nơi, chiếu phim đêm khuya đến tận quá nửa đêm vào các ngày thứ sáu, thứ bảy, Chủ nhật. Gần đây có nhiều rạp chiếu phim cỡ lớn với trên dưới 10 phòng chiếu nên có thể lựa chọn phim mình thích trong số nhiều phim đang chiếu tại rạp

Phòng chiếu băng /DVD

Phòng chiếu băng /DVD

Là nơi sau khi ta chọn băng bay đĩa DVD có thể xem ngay tại một phòng nhỏ. Tiền xem phim rẻ hơn rất nhiều ở rạp và có thể xem theo thời gian ninh muốn và có những bộ phim minh chọn

Phòng đọc truyện tranh

Phòng đọc truyện tranh

Là nơi có truyện tranh để có thẻ xem được. Chọn lấy một cuốn truyện tranh và có thể đọc thoải mái trong phòng hay mang về nhà đọc cũng được.

Phòng Karaoke

Phòng Karaoke

Là nơi trả tiền theo thời gian sử dụng và có thể chọn các bài hát mình muốn rồi hát theo nhạc của máy. ở các khu vực có nhiều người nước ngoài sinh sống thì có thể tìm thấy các bài hát của các nước rất đa dang.

Phòng vi tính

Phòng vi tính

Là nơi có thể sủ dụng máy vi tính theo mục đich của từng người như chơi trò chơi, gửi thư điện tử, tìm kiếm thong tin, gưi nhắn tin… ở Hàn Quốc, dịch vụ Internet rất phát triển và hiện trên cả nước có tới hơn 20 nghìn phòng máy tính như thế. Tiền sử dụng máy tính ở các phòng máy tính như thế. Tiền sử dụng máy tính ở các phòng máy tình này khoảng từ 1.000 Won đến 1.500 Won/gio

* Source : Danuri (The multicultural family support portal site)

quick menu
MCT
chungcheongnam-do
KLAFIR
TOP