주메뉴 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

Spirited challenge!Great Gongju!The Challenge which is Force

Đào tạo THCS

Quá trình đào tạo THCS là 3 năm. Học sinh phải học những môn như Tiếng Hàn, xã hội, toán, khoa học, giáo dục gia đình, giáo dục thể chất, âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ (tiếng Anh). Khi học THCS học sinh sẽ được chỉ định học tại những trường gần nhà, đối với bậc tiểu học cũng thế, đây là hai bậc học bắt buộc. Trường hợp bố mẹ không cho con đi học THCS sẽ có thể bị phạt.

Nội dung học tập theo từng môn

Chương trình đào tạo trung học cơ sở xem xét đến sự khác biệt về nhu cầu, năng lực, năng khiếu, sở thích của các cá nhân học sinh và đưa vào hệ thống chương trình giáo dục theo khả năng nhằm nâng cao năng lực tiềm ẩn của từng cá nhân học sinh và hiệu quả giáo dục. Vào thời gian từ lớp 7 đến lớp 9 trung học cơ sở, chương trình đào tạo chia thành chương trình đào tạo theo trình độ từng khối gồm môn toán, tiếng Anh; và chương trình đào tạo theo trình độ đào sâu, bổ sung gồm môn ngữ văn, xã hội, khoa học. Phạm vi học tập các môn theo chương trình giáo dục như bảng sau.

Môn, Phạm vi
Môn Phạm vi
Đạo đức Sinh hoạt cá nhân; sinh hoạt gia đình, láng giềng, trường học
Sinh hoạt xã hội; sinh hoạt quốc gia, dân tộc
Ngữ văn Nghe, nói, đọc, viết kiến thức ngữ pháp, văn học
Toán Số và phép toán; chữ viết và biểu thức; hàm số và tính quy tắc
Xác suất thống kê; hình học, đo lường
Xã hội ịa lý (con người và không gian), xã hội (con người và xã hội)
Lịch sử thế giới, lịch sử quốc gia (con người và thời gian)
Khoa học Kiến thức (vận động và năng lượng, vật chất, sự sống, vũ trụ)
Nghiên cứu (quan sát, phân loại, đo lường, thí nghiệm, phân tích tài liệu, điều tra)
Thể dục Tập điền kinh, thể dục, bơi lội, vận động cá nhân và tập thể, múa, tập thể lực, lý thuyết, y tế
Nhạc Hiểu (nhịp điệu, nhịp độ, hòa âm, thể loại, ký hiệu, ký hiệu nhanh, âm sắc)
Hoạt động (hát, chơi nhạc cụ, sáng tác, đánh giá)
Mỹ thuật Nhận thức về thẩm mỹ, thể hiện, cảm nhận
Kỹ năng, gia đình Hiểu công việc gia đình, kỹ năng cuộc sống
Quản lý môi trường và nguồn lực cuộc sống
Tiếng Anh Khả năng nghe nói, khả năng đọc viết (đọc, viết)

* Source : Danuri (The multicultural family support portal site)

quick menu
MCT
chungcheongnam-do
KLAFIR
TOP