주메뉴 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

Spirited challenge!Great Gongju!The Challenge which is Force

Giáo dục trung học

Quá trình giáo dục trung học là 3 năm, có trường trung học thường, trung học chuyên nghiệp, trung học khoa học, và trung học mục đích đặc biệt. Trường trung học khoa học và trung học mục đích đặc biệt có thể nhập học thông qua kỳ thi, ngoài bật trung học thường thì có thể nhập học thông qua bốc thăm chủ yếu dựa vào nơi cư trú trong khu vực. Trung học thì không phải là giáo dục bắt buộc và học phí thì mỗi gia đình tự nộp. Học phí thì tùy theo khu vực và đặc tính của trường sẽ khác nhau. Ngoại trừ trường trung học khoa học và trung học mục đích đặc biệt, học phí của trường trung học mỗi 3 tháng là 400 ngàn won. Tuy nhiên, trường hợp gia đình gặp khó khăn thì có thể được giảm học phí.

Các loại trường trung học

Các loại trường trung học
Trường trung học thường Năm một của trung học (lớp 10) sẽ học tiếng Hàn, đạo đức, xã hội, toán học, khoa học, môn thực nghiệm, thể dục, âm nhạc , mỹ thuật, tiếng Anh,… năm thứ 2, 3 (lớp 11, 12) thì học sinh sẽ chọn môn học để học tùy theo năng lực, khả năng và hướng đi của mình.
Trường trung học chuyên nghiệp Trường trung học chuyên nghiệp là trường dạy nghề, thực thi giáo dục chuyên môn và giáo dục phổ thông thứ yếu. Năm thứ nhất học tiếng Hàn, đạo đức, xã hội, toán học, khoa học, thực nghiệm, thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh, năm thứ 2, 3 hoàn thành các môn chuyên môn. Chuyên ngành có nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, thủy sản-hàng hải, nội trợ-ngành công nghiệp thương mại. Gần đây, chuyên ngành đang thay đổi một cách đa dạng có các môn như công nghệ thông tin, robot, hoạt hình-phim ảnh, nấu ăn, uốn tóc, du lịch.
Science
Trường trung học khoa học
Trường trung học khoa học là nơi sớm tìm những thần đồng khoa học và chỉ đạo, là cơ quan giáo dục phát triển tối đa năng lực học sinh hiện có. Những học sinh kết thúc khóa trê 2 năm thì có thể vào đại học nào nhận những học sinh đó hoặc có thể học khóa cử nhân ở viện khoa học kỹ thuật Hàn Quốc.
Trường trung học mục đích đặc biệt Trường trung học mục đích đặc biệt có trường trung học ngoại ngữ, trung học nghệ thuật, trung học thể dục thể thao. Những trường trung học này dành cho những học sinh có năng khiếu ngoại ngữ, âm nhạc, mỹ thuật, thể dục, múa… bất cứ những học sinh nào có năng khiếu về lĩnh vực này đều có thể nộp đơn vào một ngành nhất định.

* Source : Danuri (The multicultural family support portal site)

quick menu
MCT
chungcheongnam-do
KLAFIR
TOP