주메뉴 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

Spirited challenge!Great Gongju!The Challenge which is Force

Giáo dục đại học

Trường đại học Hàn Quốc gồm trường đại học 4 năm và trường đại học 2 năm. Trường đại học 4 năm chủ yếu dạy chuyên môn lý thuyết hơn là dạy nghề và trường đại học nghề 2 năm giảng dạy chuyên môn kỹ thuật nghề. Tùy theo mục đích thành lập mà chia thành trường đại học thông thường và trường đại học với mục đích đặc biệt, trường đại học đặc thù,…v.v Trường đại học với mục đích đặc biệt gồm các trường đại học sư phạm, đại học mở, đại học từ xa, đại học kỹ thuật khoa học,… trường đại học đặc thù gồm có trường đại học sĩ quan, đạo học an ninh, đại học đào tạo nghiệp vụ thuế,.. Để theo học tại trường đại học thông thường, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông và nhận bảng điểm, học sinh mang theo bảng điểm đó nộp vào trường mà mình muốn theo học. Do đặc điểm của từng trường mà cách thức tuyển sinh mỗi trường có khác nhau và học sinh phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của trường mà mình đăng ký. Trường hợp cả bố và mẹ đều là người nước ngoài thì học sinh có thê trải qua một kỳ thi đặc biệt.

Các loại đại học

Đại học 4 năm thì có đại học thường, đại học công nghiệp, đại học sư phạm, đại học thông tin truyền hình, đại học giáo dục từ xa và đại học 2-3 năm thì có đại học chuyên nghiệp, đại học kỹ năng.

Các loại đại học
Đại học thường Có chuyên ngành nhiều lĩnh vực và kà đại học có nhiều học sinh tốt nghiệp trung học nộp đơn vào nhiều nhất
Đại học công nghiệp Chủ yếu là đại học đào tạo nhân lực công nghiệp
Đại học sư phạm ại học đào tạo những giáo viên tiểu học
Đại học chuyên nghiệp ại học đào tạo nghề chuyên môn
Đại học thông tin truyêng hình và đại học từ xa ại học có thể học bất cứ nơi nào thông qua phương tiện thông tin như TV, radio, máy vi tính và giáo dục từ xa.
Đại học kỹ năng ại học đào tạo những kỹ sư của nhiều lĩnh vực.
Hướng dẫn sinh hoạt tại các trường quốc tế (đa ngôn ngữ)

Hiện Sử giáo dục và đào tạo tỉnh chungchongbuk và bộ khoa học kỹ thuật và đào tạo đã có văn bản hướng dẫn về sinh hoạt ở các trường học dành cho con em và phụ huynh học sinh là người nước ngoài nhập cư tại Hàn Quốc. Tại đây có những hướng dẫn cụ thể và giải đáp dễ hiểu về thủ tục nhập học, chương trình đào tạo, sinh hoạt tại các trường, chế độ thi tuyển đầu vào và hướng dẫn vào học. Văn bản này được viết bằng nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản, tiếng Việt,…

  • Sinh hoạt trường học dành cho học sinh tiểu học (có 4 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản, tiếng Việt)
  • Sinh hoạt trường học dành cho học sinh trung học cơ sở (có 4 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản, tiếng Việt)
  • Sinh hoạt trường học dành cho học sinh trung học phổ thông (có 4 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản, tiếng Việt)

※ Nếu cần bản hường dẫn trên ban có thể liên hệ với Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Chungchongbuk (043-290-2000) hoặc vào website sủa Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Chungchongbuk (www.cbe.go.kr) để tải tập tin (file) văn bản về.

* Source : Danuri (The multicultural family support portal site)

quick menu
MCT
chungcheongnam-do
KLAFIR
TOP