주메뉴 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

Spirited challenge!Great Gongju!The Challenge which is Force

Bảo hiểm sức khỏe

Khái quát về chế độ bảo hiểm y tế quốc gia

Khái quát về chế độ bảo hiểm y tế quốc gia

Hàn quốc đang thực hiện chế độ bảo hiểm y tế bằng cách đóng phí bảo hiểm hàng tháng tùy theo mức lương. Nếu tham gia bảo hiểm y tế thì khi ốm đau hoặc thai sản sẽ tiết kiệm được chi phí khám chữa bệnh. Mặt khác còn được kiểm tra sức khỏe theo định kỳ. tất cả mọi người đều phải tham gia bảo hiểm y tế, ngoại trù những người hưởng trợ cấp y tế.Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được chia làm hai nhóm là đối tượng tham gia bảo hiểm theo doanh nghiệp và đối tượng tham gia bảo hiểm theo khu vực.

Tất cả công nhân, người lao động, nhân viên, công chức của doanh nghiệp và giáo viên đều được gọi là tham gia bảo hiểm theo doanh nghiệp. còn lại được gọi là đối tượng tham gia bảo hiểm theo khu vực.Đối với người tham gia bảo hiểm theo doanh nghiệp, việc tham gia bảo hiểm sẽ được thực hiện tại doanh nghiệp và doanh nghiệp sẽ đóng 50% phí bảo hiểm, cá nhân đóng 50% còn lại. Nếu người tham gia bảo hiểm y tế khám chữa bệnh tại bệnh viện thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả một phần chi phí khám chữa bệnh trích từ quỹ bảo hiểm, phần còn lại do cá nhân chi trả.

Bảo hiểm y tế đối với người tham gia là người nước ngoài

Người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp áp dụng hình thức bảo hiểm theo doanh nghiệp và cán bộ, nhân viê,, công chức, giáo viên được coi là người tham gia bảo hiểm theo doanh nghiệp. Đối với người nước ngoài không phải là người tham gia bảo hiểm theo doanh nghiệp thì được coi là người tham gia bảo hiểm theo khu vực tùy theo yêu cầu của cá nhân. Trong trường hợp này chỉ có thể áp dụng với người nước ngoài cư trú từ 3 tháng trở lên. Tuy nhiên, người nước ngoài cư trú chưa đủ 3 tháng nhưng có dự định cư trú trên 3 tháng với mục đích du học hoặc làm việc thì vẫn có thể tham gia bảo hiểm y tế.

Cách đăng k

 • trường hợp chồng đi làm và có đăng ký bảo hiểm sức khỏe
  • Chỉ cần đăng ký theo diện được phụ dưỡng theo bảo hiểm sức khỏe nhân dân của chồng là được. thông qua chồng có thể nộp những giấy tờ cần thiết cho cơ quan bảo hiểm sức khỏe.
  • Những giấy tờ cần thiết: giấy thông bảo có tư cách người được phụ dưỡng, giấy đăng ký người nước ngoài, bản gốc giấy chứng minh nhân dân của chồng và bản sao hộ khẩu.
 • Trường hợp phụ nữ nhập cư thông qua hôn nhân đi làm việc
  • Phụ nữ nhập cư thông qua hôn nhân đi làm việc thì tự động được đăng ký bảo hiểm sức khỏe.
  • Thông qua công sở nộp cho cơ quan quản lý bảo hiểm sức khỏe nhân dân giấy đăng ký người nước ngoài và những giấy tờ cần thiết.
 • trường hợp cả chồng và phụ nữ nhập cư thông qua hôn nhân không đi làm việc
  • Trường hợp không đi làm ở cơ quan mà làm việc buôn bán tự do hay kiếm sống từng ngày thì chỉ cần đăng ký bảo hiểm sức khỏe ở khu vực mình sống.
  • Phương pháp đăng ký là đến chi nhành cơ quan quản lý bảo hiểm sức khỏe nhân dân nơi mình cư trú để nộp thẻ đăng ký người nước ngoài và giấy đăng ký. Phụ nữ nhập cư thông qua hôn nhân có thể đến đăng ký một mình.

Lợi ích cho nười đăng k

 • Có thể được khám bệnh với chi phí thấp ở bệnh viện, phòng khám bệnh, bệnh viện đông y. tuy nhiên, bản thân phải chịu một phần chi phí khám, chữa bệnh.
 • Có thể được khám kiểm tra sức khỏe. việc khám kiểm tra sức khỏe khác nhau tùy theo độ tuổi. Nhưng thường là 2 năm khám một lần.

Đóng phí bảo hiểm

 • Đối với người tham gia bảo hiểm doanh nghiệp

  Đóng phí bảo hiểm: hàng tháng doanh nghiệp trích từ tiền lương trả cho người tham gia bảo hiểm và đóng bảo hiểm.

 • Đối với người tham gia bảo hiểm theo khu vực

  Đóng phí bảo hiểm:

  • Đóng phí bảo hiểm hàng tháng và người đang sinh sống tại nước ngoài và người nước ngoài đóng phí bảo hiểm từ ngày quá 3 tháng nhập cảnh đến ngày 25 tháng trước của tháng tương ứng. (Nhưng trong trường hợp đề nghị truy thu thì nộp vào phí bảo hiểm đầu tiên).
  • Người nước ngoài cư trú dưới hình thức visa F-1, 2 và F-5 đóng phí bảo hiểm hàng tháng theo tiêu chuẩn đóng bảo hiểm của người trong nước.

 • Lưu ý : khi được xác nhận là vợ hoặc chồng không liên quan đến loại visa cư trú có thể đề nghị nhập vào hộ gia đình người trong nước và tham gia đóng bảo hiểm theo tiêu chuẩn đóng bảo hiểm của người trong nước.

Cơ quan tư vấn hoặc giải đáp

 • Truy cập trang web công ty bảo hiểm y tế cộng đồng cung cấp các thông tin về phí bảo hiểm y tế, điều kiện tham gia và lợi ích hoặc có thể được hướng dẫn qua tổng đài 1577-1000 hoặc số điện thoại tư vấn bằn tiếng Anh 02-390-2000
 • Trang web của tổ chức bảo hiểm y tế quốc gia:http://www.nhic.or.kr/

* Source : Danuri (The multicultural family support portal site)

quick menu
MCT
chungcheongnam-do
KLAFIR
TOP