주메뉴 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기

Spirited challenge!Great Gongju!The Challenge which is Force

Thế nào là bảo hiểm

Bảo hiểm hỏa hoạn

Bảo hiểm hỏa hoạn được phân loại thành bảo hiểm mang tính tiết kiệm và bảo hiểm hư hỏng với các sản phẩm bảo hiểm bồi thường thiệt hại do hỏa hoạn và thiệt hại tránh nạn tùy theo chất dẫn hỏa và thiệt hại do vỡ, nổ, cháy cơ sở vật chất và đồ da dụng đang được sử dụng như nhà cửa hay văn phòng cửa hàng, các toàn nhà nhà xưởng .v.v

Bảo hiểm thân thể

Trường hợp bị thương do tai nạn ngẫu nhiên xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, nếu cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh cần thiết thì tổ chức bảo hiểm sẽ chi trả tiền chữa trị, tiền bảo hiểm tử vong • tàn tật theo bảo hiểm bồi thường cho thiệt hại đó. Đây là một loại bảo hiểm chuẩn bị đối phó với một tai nạn xảy ra bất ngờ.

Bảo hiểm dành cho trẻ

Bảo hiểm dành cho trẻ là nói đến Bảo hiểm ở phần Bảo hiểm sinh mệnh mà cha mẹ đứng tên bảo hiểm mua cho con cái. Tiền bảo hiểm được sử dụng nhiều cho việc chuẩn bị như chuẩn bị học hành cho con cái, tiền kết hôn v.v, ngoài việc chi trả tiền bảo hiểm hết hạn khi đáo hạn mà còn trả tiền nhập học theo từng lứa tuổi của trẻ. Ngoài ra, trường hợp người mua bảo hiểm thiệt mạng thì sau đó sẽ được miễn tiền bảo hiểm mà vẫn được trả tiền nuôi dưỡng trẻ hàng năm

Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe là nói đến bảo hiểm y tế- một trong những bảo hiểm xã hội được thực hiện tại Mỹ. Đây là loại bảo hiểm mà các doanh nghiệp mua cho người lao động tại nơi làm việc, cùng với chi trả tiền bảo hiểm về việc sinh đẻ và thiệt mạng, bị thương, bị bệnh . Còn là chế độ trẻ tiền lương bảo hiểm về tai nạn cho người phụ thuộc đó

Bảo hiểm gia đình

Là bảo hiểm nhân thọ đảm bảo toàn bộ thành viên trong gia đình bằng một hợp đồng. Sau khi được bán chính thức tại Mỹ từ năm 1956 nhiều công ty bảo hiểm đã thực hiện bán bảo hiểm này.

Bảo hiểm tính mạng

Là nói đến hợp đồng bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm khi người được bảo hiểm bị chết do tai nạn. Mục đích của bảo hiểm này là giúp gia đình có thể chủ động được về mặt tài chính cần thiết trong trường hợp người được bảo hiểm bị thiệt mạng

* Source : Danuri (The multicultural family support portal site)

quick menu
MCT
chungcheongnam-do
KLAFIR
TOP